Тя и Той от Жан-Пиер Мартинез

“Тя и той” в Сатиричния театър

Постановъчен екип
от Жан-Пиер Мартинез
Превод и постановка: Владимир Петков
Сценография: Боряна Семерджиева
Музика: Михаил Шишков-син
Фотограф: Елена Спасова

„Тя и Той“ от френския драматург Жан-Пиер Мартинес е поредица от сцени между мъжа и жената, семейни или не, познати или непознати. Сцените са независими, сюжетно несвързани една с друга, но обединени от една обща тема – как бихме могли да запазим нашите нормални човешки взаимоотношения в тези, често пъти непреодолимо трудни времена. Когато почти всичко е подложено на разрушение, как и чрез какво бихме могли да съхраним жива онази искрица, дадена ни от Бога, която наричаме любов.  Как чрез умението ни да слушаме и стремежа да разберем другия, преодолявайки собственото си его, можем да установим един нормален човешки диалог, който да ни спаси от десоциализация и самота. Случващото се в сцените е написано и поднесено с фин, интелигентен хумор, без да се трансформира в елементарния „леглови“ формат, който често обилно ни залива от всички медии. Актьорските превъплъщения са ярки, запомнящи се, изненадващи ни с лекотата, с която разкриват проблеми, чиито дълбочини не сме и предполагали. А и никога не е излишно да погледнем на собствените си дефекти с доза самоирония.

Пиеси от Жан-Пиер Мартинез

 

Теодор Елмазов на 60 – премиера на “Тя и той” в Сатиричния театър

https://bnt.bg/news/teodor-elmazov-na-60-v262190-278348news.html 

 

„Тя и Той“ в Сатирата – безброй лица на любовта

20 Юли 2020

Петнайсетина миниатюри – петнайсетина интригуващи ситуации, в които са въвлечени мъж и жена, изграждат новия спектакъл на Сатиричния театър „Тя и Той“ от Жан-Пиер Мартинез, поставен с френски финес от работилия в родината на Молиер и в Канада наш режисьор Владимир Петков.

Фрагментите нямат вързка по между си, представят различни страни в отношенията между двама, повечето са почерпени от всекидневието, но има и такива, които са пълен абсурд или иносказателна фантастика. Тези истории с неочакван или донякъде очакван, но изненадващо остроумно формулиран край, са компресирани до виц, до сентенция малки късчета живот. Зад простичките наглед случки се разкриват копнеж по сродна душа, неизживени възможности, отчуждение, загуба на талант за общуване или пък ненакърнена способност да обичаш и прощаваш – въпреки всичко. Актьорите Силвия Лулчева, Добрина Гецова, Маргарита Хбеларова, Константин Икономов, Кирил Бояджиев и Теодор Елмазов, , които изпробват всички възможни конфигурации помежду си в различните откъси, играят остро характерно, дори понякога стигат до гротеска, но без нито за миг да се отклонят от добрия тон на режисурата. Немалко пиеси са композирани на подобен принцип (нека споменем поне прочутия „Хоровод“ на Шницлер), но силният коз на тази и спектакъла на Петков са искреността и подмолната тъга по неслучилото се зад зрелищното и смешното.

https://telegraph.bg/telegraphplus/tia-i-toj-v-satirata-bezbroj-lica-na-liubovta-215714

https://telegraph.bg/telegraphplus/tia-i-toj-v-satirata-bezbroj-lica-na-liubovta-215714

 

 

27/08/2020